Jeugd

Vanuit TV Weldam bieden wij gevarieerde, goede en leuke jeugdtrainingen aan en organiseren wij verschillende (tennis en niet-tennis) gerelateerde jeugdactiviteiten gedurende het jaar. Bij de organisatie van de verschillende activiteiten betrekt de jeugdcommissie actief de tennisschool Heinerman Tennis, jeugdleden en ouders/verzorgers.

Jeugdtrainingen

Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar doorlopen bij onze vereniging het KNLTB Tenniskids trainingsprogramma. De training is speciaal afgestemd op het niveau van de kinderen en fases worden afgesloten met diploma-uitreikingen. Ook voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar geldt dat we de kwalitatief goede lessen afstemmen op de wensen van het kind. Professionele tennisleraren van Heinerman Tennis verzorgen alle trainingen voor de jeugd.

I.v.m. de AVG-wetgeving wordt de indeling voor de trainingen nog enkel via e-mail met de jeugdleden gedeeld.

Om tennisles te volgen ben je lid van TV Weldam. Alle kinderen die op de basisschool zitten en/ of competitie spelen trainen verplicht gedurende het hele jaar minimaal éénmaal per week in groepen van maximaal 8 kinderen. Van deze groepsgrootte kan worden afgeweken i.v.m. competitie-indeling, dan wel bij de allerkleinste starters. Een lesuur duurt 50 minuten (de lesbaan is 60 minuten beschikbaar).

Alle jeugdleden mogen ook tweemaal per week trainen. Voor de leercurve en het spelniveau is dat zelfs aan te raden. Hier staan wel hogere kosten tegenover welke deels door de vereniging en deels door de ouder/ verzorger van het jeugdlid worden gedragen.

In de jaartraining zijn de kinderen goed in staat een ontwikkeling door te maken. Afhankelijk van deze ontwikkeling is het mogelijk dat er tussentijdse groepswijzigingen plaatsvinden. Eén keer per jaar (voor de zomervakantie) wordt het jaarrooster gemaakt. Het lesseizoen loopt van augustus t/m juli. Lessen vinden plaats gedurende de weken dat de kinderen naar school gaan. Er is geen training tijdens schoolvakanties, het open jeugdtoernooi in maart en de jeugd clubkampioenschappen. Uitzondering hierop is de meivakantie waarin een week wel en een week geen training wordt gegeven. De standaard jaartreining bij éénmaal trainen per week komt overeen met 36 lesuren verspreid over het hele jaar. Hierbij is rekening gehouden met 3 lessen uitval i.v.m. onwerkbaar weer, ziekte van de tennisleraar en de schoolvakanties. De weken voorafgaand aan de kerst- en de zomervakantie zijn in principe ook les vrij of weken waar inhaallessen gedaan kunnen worden.  

Het lesweekrooster is te vinden op de website van Heinerman tennis via deze link.

Competitie

Voor kinderen tot en met 12 jaar sluiten we aan bij het KNLTB Worldtour-programma. Kinderen krijgen op deze manier een gevarieerd wedstrijdaanbod. Voor kinderen vanaf 13 jaar stimuleren wij deelname aan de landelijke voor- en najaarscompetitie.

Nieuwe jeugdleden

Voor nieuwe jeugdleden geldt dat zij 1, maximaal 2, proeflessen volgen waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Daarna word je lid van TV Weldam en de KNLTB en doe je mee in het jaaropleidingsprogramma. Na een half jaar vindt evaluatie plaats en is het mogelijk om uit het opleidingsprogramma te stappen. Als je uit het opleidingsprogramma stapt dan melden wij je ook weer als lid af.

Gedurende het hele jaar is het mogelijk om voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar via een proeflessen pakket kennis te maken met tennis. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Heinerman tennis, hier vindt je ook meer informatie over de kosten.

Kosten

Voor nieuwe jeugdleden

  • Jaarlidmaatschap: 1e jaar TV Weldam en KNLTB: €103,- (geen inschrijfgeld)
  • 1 of 2 proeflessen: geen kosten in rekening
  • Jaartraining TV Weldam: € 210,- (al dan niet gecorrigeerd voor de 2 proeflessen)
  • 2e uur les in de week = 25% korting

Bij instroom gedurende het lopende jaar zullen de kosten pro rata in rekening worden gebracht.

Voor bestaande jeugdleden

  • Jaarlidmaatschap TV Weldam & KNLTB: € 103,-
  • Jaartraining TV Weldam: € 210,-
  • 2e uur les in de week = 25% korting

Jeugdsportfonds Nijkerk

Kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen via het Jeugdsportfonds Nijkerk ook tennissen bij TV Weldam. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en een bijdrage in de kosten van de trainingen.

De totale bijdrage per kind is maximaal € 225,- per kalenderjaar en wordt overgemaakt naar TV Weldam die deze bijdrage dan weer met u verrekend. Informatie en contact: [email protected].

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 253 4713

TV Weldam

De Wel 1-3
3871 MT Hoevelaken

KVK-nummer

40094007