Lidmaatschap

Wat leuk dat je interesse hebt om lid te worden van onze tennisvereniging!
 
Ons tennisseizoen loopt van 1 januari t/m 31 december. Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze ledenadministratie.
 
Wij hebben op dit moment géén wachtrij. Je kunt dus direct lid worden en tennissen bij TV Weldam.
 
Contributies
De contributies bedragen:
 
Inschrijfgeld senioren: €30,-
Contributie senioren: €180,-
Contributie junioren*: €103,-
Studentenlid (HBO, WO, MBO): €115,-
Daglid: €150,-
Administratiekosten voor te late opzegging: €15,-
Meenemen introducee (max. 5 per jaar) €5,- per keer
 
* Een lid is senior in het jaar dat hij of zij 18 jaar wordt en betaalt in dat jaar ook de contributie van een senior.    
 
Daglidmaatschap voor senioren
Dagleden hebben vrijwel dezelfde rechten en plichten als seniorleden. Het belangrijkste verschil zit in de tijden waarop van de banen gebruik mag worden gemaakt. Er kan getennist worden:
 
 • In de zomerperiode (april t/m oktober) overdag tot 19.00 uur op maandag t/m vrijdag
 • In de winterperiode (oktober t/m maart) overdag tot 19.00 uur op alle dagen, dus ook in het weekeinde.
 • Ook dagleden hebben de verplichting gebruik te maken van het elektronische afhangsysteem. Dagleden hebben geen recht van vrij spelen als de banen bezet zijn tijdens toernooien en competities. Raadpleeg hiervoor de activiteitenkalender.
 
Dagleden worden aangemeld bij de KNLTB, ontvangen een pas en kunnen deelnemen aan de landelijke competities, aan clubkampioenschappen en aan bij de KNLTB aangemelde toernooien. Het toetreden tot commissies staat open en tevens geldt de regeling voor bardiensten. Het totaal aantal toe te laten dagleden wordt ieder jaar door het bestuur bepaald.
 
Studentenlid

Om in aanmerking te komen voor het studententarief dient een student: 

 • te studeren aan een MBO, HBO of WO
 • zich per e-mail te melden bij de ledenadministratie, onder vermelding van de te volgen dagopleiding;
 • zich ieder jaar opnieuw aan te melden voor dit lidmaatschap.

Een studentenlid kan alleen gebruik maken van de banen in het weekend (vrijdagavond 18.00 uur t/m zondagavond) en op onze labelavond op woensdagavond.

Blessuretarief
Een vervelende zaak waarmee wij als sporters geconfronteerd kunnen worden zijn blessures. Een blessure voor ons als tennissers betekent dat er gedurende een kortere of langere periode niet gespeeld kan worden. Voor deze geblesseerde leden kent onze vereniging het blessuretarief (€90,-). 
 
Gedurende het seizoen handhaven we 2 peildata: 1 januari en 1 juli. Dat houdt in dat voor blessures die na 1 januari ontstaan, het blessuretarief vanaf 1 juli kan worden aangevraagd.

Tennis zwangerschapsverlof
Voor degenen die zwanger zijn bestaat de mogelijkheid om gedurende 6 maanden een korting van 50% te krijgen op de contributie. Er dient dan wel bij de Ledenadministratie aangegeven te worden wanneer dit ‘tennis zwangerschapsverlof’ in dient te gaan.
 
In tegenstelling tot het blessuretarief vervalt hier de peildatum van 1 januari en 1 juli. 
 
Bardiensten hoeven tijdens deze periode niet vervuld te worden. Mocht je al wel een bardienst ingepland hebben tijdens deze periode, neem dan contact op met de Beheercommissie.
 
Ter voorkoming van discussies, onbegrip en ongenoegen over en weer, is het van belang dat voor iedereen de bepalingen om voor dit tarief in aanmerking te komen, duidelijk zijn. Deze bepalingen zijn als volgt:
 
 1. Het blessuretarief moet voor 1 januari of voor 1 juli schriftelijk of per e-mail aangevraagd worden bij de secretaris.
 2. De aanvraag wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.
 3. Schriftelijk of per e-mail wordt de beslissing van het bestuur aan het lid kenbaar gemaakt.
 4. Bij toewijzing, wordt het label gewoon aan het lid uitgereikt, maar in het elektronisch afhangsysteem geblokkeerd.
 5. Indien de blessure genezen is en het lid weer in staat is om te tennissen wordt dit gemeld bij de secretaris, die voor deblokkering van het label zorgt, nadat de contributie voor de resterende periode is voldaan, rekening houdend met het al betaalde. De periode waarin de geblesseerde niet heeft gespeeld, behoeft niet te worden voldaan.
 6. Het blessuretarief dient ieder jaar opnieuw aangevraagd te worden. Er is dus geen sprake van een automatische verlenging.
 7. Blessures, die zich tijdens het jaar, dus zich na 1 januari voordoen, komen in aanmerking voor het blessuretarief vanaf 1 juli daaropvolgend.
 8. Langdurig verblijf in het buitenland vallen niet onder het blessuretarief. 
 9. Gedurende de periode dat een lid gebruikmaakt van het blessuretarief vervalt de verplichting om bardiensten te draaien.
 
Voor het seizoen 2023 luiden de blessuretarieven als volgt:
Blessuretarief senioren eerste jaar: €85,-
Blessuretarief senioren tweede en volgende jaren:
€42,50
Blessuretarief junioren eerste jaar: €47,-
 
Mutaties

Voor het wijzigen van (persoons)gegevens neem je contact op met de ledenadministratie via e-mail.

Opzeggen lidmaatschap
Leden die het lidmaatschap willen opzeggen, dienen dit vóór 31 december 2023 schriftelijk bij de ledenadministratie bekend te maken, graag met vermelding van het pasnummer. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 33 253 4713

TV Weldam

De Wel 1-3
3871 MT Hoevelaken

KVK-nummer

40094007